Privacyverklaring

Privacyverklaring Jémé Klussenbedrijf

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en

gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Privacybeleid Jémé Klussenbedrijf

Jémé Klussenbedrijf is een klussenbedrijf gevestigd aan de Piersonstraat 18, 6971 DS te

Brummen. Er zijn situaties waarin uw persoonsgegevens door Jémé Klussenbedrijf

verzameld worden. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met

uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt

en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

 

Via deze privacyverklaring vermelden wij voor welke doeleinden wij persoonsgegevens

verwerken. Wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen de

persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in

gevallen waarin uw toestemming is vereist.

 

Wij geven uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde

dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

 

Wanneer wij uw gegevens delen, zullen wij afspraken maken met derde partijen om er

onder andere voor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden

gebruikt.

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden,

te corrigeren of te verwijderen.

 

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen kan dat

via onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens:

www.jemeklussenbedrijf.nl

Piersonstraat 18

6971 DS Brummen

0575-561135

06-19422830

KvKnr 08098816

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten verstrekt u bepaalde gegevens aan ons. Afhankelijk van

de diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

• Naam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bankrekeningnummer

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
  • Voor het afhandelen van uw betaling
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Verzenden van onze reclamefolder

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is

voor de levering van de door u aangevraagde goederen en diensten. Wanneer wij uw

gegevens aan een derde verstrekken zorgen wij er onder andere voor dat uw gegevens

niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij overeen dat uw gegevens

worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken tenzij

dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Cookies

Jémé Klussenbedrijf gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor de website.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde

toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke

personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd

is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan telefonisch contact op of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij de gegevens

bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd

hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

De e-mail van Jémé Klussenbedrijf wordt gehost bij Hostnet. Indien u contact opneemt via

e-mail worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

 

Minderjarigen

Indien u 16 jaar of jonger bent, mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of

wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De geldende privacyverklaring zal op onze

website beschikbaar zijn. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te

raadplagen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens gebruiken wij nooit

zonder toestemming voor andere doeleinden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

Jémé Klussenbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent

dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u

beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te

sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een

kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw

privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen in ieder geval binnen vier weken, op

uw verzoek.

 

Jémé Klussenbedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in

te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/

tip-ons